Kancelarie prawne a mobbing w pracy

Kancelarie prawne a mobbing w pracy

Wszyscy wiedzą, że mobbing to szczególnie złowrogie zjawisko, choć raczej rzadko osoby nim dotknięte szukają respektowania swoich praw. Rozpowszechnia isę myślenie, że nie da się udowodnić winnemu ich pogwałcenie, a rekompensaty najczęściej się nie otrzymuje.

Jak rozpoznać mobbing?

Gdy w pracy pojawiają się działania lub akty noszące znamiona upokarzania lub zastraszania, wolno mówić o przypadku mobbingu. Aby stwierdzić zaistnienie przestępstwa, czynności winnego muszą wpływać na pogorszenie opinii na temat przydatności pracownika. Musi też być stwierdzone celowość czynów, które prowadzą do wyszydzenia lub poniżenia ofiary, a w konsekwencji odseparowanie od pozostałej części zespołu.

Najgroźniejszy jest mobbing długotrwały, jeśli nie mamy do czynienia z jednorazowym epizodem, lecz działania nabierają charakteru ciągłego. Jeżeli incydenty powtarzają się co najmniej kilka razy w miesiącu, są one kryminogennym uporczywym mobbingiem. W trakcie postępowania antymobbingowego powinno się wykazać, że nękanie odbywało się dla konkretnego efektu. Uciążliwy mobbing poważnie utrudnia, a niekiedy także blokuje realizację zleconych obowiązków, ma ogromny wpływ na samoocenę oraz wydajność, co w efekcie potęguje problemy psychofizyczne. Zanim wejdziesz na drogę prawną dobrze jest skonsultować się ze specjalistą od mobbingu – najlepszy sposób to wprowadzić ten wyraz do wyszukiwarki w połączeniu z frazą „adwokat Łódź (Grudziądz czy Włocławek)” i potwierdzić, czy da się udowodnić winnemu zamierzone nękanie.

Odszkodowanie za mobbing

Jeżeli przed sądem uda się udowodnić, że pracodawca jest winny mobbingu, wyrok sądu zobowiąże go do zapłaty zadośćuczynienia. Najczęściej przepisy nie podają sumy ani dedykowanego taryfikatora – ustala to i podaje sąd. Prawdziwą pomocą w ustaleniu kwoty pieniężnej okazuje się prawnik, który dokładnie zaznajomi się ze szczegółami sprawy, dowodami oraz statusem firmy. Czasem da się uzyskać 5 tys. zł, innym razem 20 tys. zł, a w niektórych sprawach sędzia orzekał ponadstandardowe odszkodowania – nawet do 100 tys. zł.
Przeważnie zwykły spór z kierownikiem nie wystarczy, aby postawić go w stan oskarżenia. Adwokat podpowie, jak zdobyć i przedstawić dowody oraz poszuka i przekona do zeznań Twoich sojuszników.

Różności