Czy możliwe jest szybkie uzyskanie rozwodu?

Czy możliwe jest szybkie uzyskanie rozwodu?

Sprawa rozwodowa, w przypadku prawidłowego przebiegu, może mieć finał nawet po pierwszej rozprawie. Żeby w krótkim czasie zakończyć małżeństwo, które jest już tylko formalnością, dobrze jest skorzystać z pomocy adwokata, dzięki któremu sprawa potrwa krócej. Czy można zrobić coś więcej, by uniknąć długiej walki o uzyskanie rozwodu?

Na czym polega rozwód bez orzekania o winie?

Rozwodem bez orzekania o winie określana jest sytuacja, w której w czasie rozwodu obie strony są zgodne w kwestii rozstania i nie decydują się na wskazanie winowajcy rozpadu małżeństwa. Taki ruch często wpływa na szybszy przebieg postępowania dowodowego. W sytuacji jeżeli którykolwiek z małżonków nie zgadza się na zakończenie małżeństwa wyłącznie ze swojej winy, chce udowodnić swoja niewinność, a wraz z pojawianiem się kolejnych dowodów przedłuża się czas postępowania. Receptą na bezproblemowy rozwód jest więc porozumienie między małżonkami.

Właściwie sporządzony pozew rozwodowy – jak powinien wyglądać?

Przeważnie sprawy formalne są przyczyną zakłopotania. Dodatkowo niewłaściwie sporządzone pismo zawsze źle odbija się na przebiegu każdego procesu, w tym także rozwodowego. W celu uniknięcia opóźnień w tym zakresie, sporo osób postanawia skorzystać z pomocy specjalistów. Poszukiwania takich osób można zauważyć zerkając w Google na częstotliwość występowania takich fraz, jak choćby adwokta rozwód kraków lub adwokat Warszawa.

Dobrze przygotowany pozew sądowy potrafi wpłynąć na szybsze rozpoznanie sprawy. Sąd nie będzie wtedy wzywał stron do uzupełnienia pozwu o brakujące dokumenty lub usunięcia braków formalnych pozwu o rozwód. W sieci znajduje się mnóstwo gotowych wzorów takiego pisma, jednak dużo lepszy sposób to udanie się po pomoc do prawnika.

Płatność za pozew rozwodowy – czy jest konieczna?

Pozytywnym skutkiem terminowego wpłacenia opłaty sądowej za rozwód bywa spore skrócenie czasu oczekiwania na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy. Powodem jest to, że sąd nie będzie już wzywał stron do uregulowania płatności. Oczywiście można razem z pozwem zawnioskować o zwolnienie z opłat, jednak może to nieco opóźnić wyznaczenie terminu rozprawy. Sąd przed rozpoznaniem sprawy postanowienia w związku z wnioskowanym zwolnieniem.

Różności